Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatelem obchodu s dětským oblečením www.bobolishop.cz jsou:

Jana Šternová, DiS.

Rooseveltova 893/47, 160 00 Praha 6

IČO: 74380681

DIČ: CZ8557171931

tel: +420 731 165 708

  

Číslo účtu: 7203760247/2010 (FIO banka)

 

Obchodní podmínky se vztahují pouze na prodej zboží na území České republiky a Slovenska.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bobolishop.cz který nabízí široký výběr těhotenského oblečení a módních doplňků. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele, dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami podle obchodního zákoníku, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně  reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

  

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Při objednávce kupující vybere zboží na www.bobolishop.cz, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena doručením závazného potvrzení prodávajícího s tímto návrhem, které prodávající zašle kupujícímu elektronickou formou. Tímto uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

3. Způsob doručení zásilky a platební podmínky

Cena poštovného včetně balného pro dodání na území České republiky:

- Zásilkovna s dobírkou: 80 Kč

- Zásilkovna při platbě předem: 50 Kč

- soukromá přeprava DPD s dobírkou: 119 Kč
- soukromá přeprava DPD při platbě předem: 99 Kč

- osobní odběr na prodejně: ZDARMA

Zboží se považuje za dodané doručením přepravní službou na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Uhrazení dobírky (kupní ceny zboží a poštovného) je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

Zboží je možné vyzvednout osobně v kamenné prodejně DĚTSKÝ OBCHOD MAMINKA v Jaselské ul. 29, Praha 6 - Dejvice. Při osobním odběru probíhá platba v hotovosti nebo kartou naproti vydání zboží.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Ceny uvedené v ceníku jsou včetně 21% DPH.

Kupující obdrží fakturu – daňový doklad k dodanému zboží vždy spolu se zbožím, nebo elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Tato faktura slouží jako doklad o koupi.

 

4. Elektronická evidence tržby v běžném režimu

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

 

5. Dodací lhůty

Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Zboží, které je skladem, bude kupujícímu odesláno do 48 hodin od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a zároveň ho informuje o předběžném termínu dodání. Zboží, které skladem není, expedujeme obvykle do 7 až 14 dnů, nebo podle dostupnosti od dodavatele.

 

6. Storno objednávky

Objednávku lze stornovat telefonicky nebo e-mailem, pokud nebylo zboží vyexpedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

  

7. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel podle ustanovení § 53, odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, a to do 14 dní od převzetí zboží.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost co nejdříve oznámí dodavateli, a to

- doručeným dopisem na adresu provozovny prodávajícího (Jana Šternová, Jaselská 29, 160 00 Praha 6),

- telefonicky na tel. 731 165 708 (s následným potvrzením e-mailem)

- nebo sdělením odeslaným elektronickou poštou na adresu info@bobolishop.cz .

Při odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede číslo objednávky a faktury, datum nákupu zboží, název vraceného zboží a číslo účtu pro vrácení kupní ceny vraceného zboží. Zároveň předloží i originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží společně s ohlášením odstoupení od smlouvy zpět na adresu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, nenošené a kompletní (včetně příslušenství, návodu a originálního obalu), a včetně dokladu o koupi zboží.

Přepravné spojené se zasláním zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující. Vrácené zboží by mělo být při přepravě pojištěno (při ztrátě zboží a nepojištění zásilky odpovídá za vzniklou událost spotřebitel). Zboží nesmí být zasláno na dobírku, takto zaslané zboží nebude ze strany prodávajícího přijato.

Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží prodávající zašle kupní cenu zboží převodem na bankovní účet kupujícího. Prodávající je oprávněn podle ustanovení § 53, odstavce 10 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, finanční částku v hodnotě vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupní cena zboží bude prodávajícímu vrácena nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude zasláno zpět na náklady kupujícího.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Spotřebitel nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v § 53, odstavec 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

  

8. Výměna zboží

Pokud si zákazník objedná nevhodnou velikost a bude chtít zboží vyměnit, zašle jej zpět na adresu  prodávajícího (Jana Šternová, Jaselská 29, 160 00 Praha 6) s požadavkem, za které zboží a velikost si je přeje vyměnit. Zboží musí být vráceno zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, nenošené a kompletní (včetně příslušenství, návodu a originálního obalu) a včetně dokladu o koupi zboží. Náklady spojené s výměnou nese zákazník.

Výměnu zboží lze po domluvě provést i osobně na adrese provozovatele.

Možnost výměny zboží může zákazník využít do 14 dnů od obdržení zboží.

Výměna zboží neplatí pro zboží upravené na míru.

  

9. Rozpor s kupní smlouvou

Dle § 616  občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávána věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  

10. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v Reklamačním řádu .

  

11. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na Ochrana osobních údajů .

 

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

 

V Praze dne 1.9.2022

Zpět do obchodu